Liikuta Lasta-toiminta-ajatus


Liikuta Lasta ry on vuonna 2015 perustettu voittoa tavoittelematon
Suomalainen hyvinvointiyhdistys, joka tuottaa lapsille ja nuorille
monimuotoisia elämyksiä ja kokemuksia koko elämän mittaiselle matkalle.
Mahdollistamme eri alojen edustajat osaksi oppitunteja oppilaitosten ja
opettajien lähtökohdat ja koulujen tarpeet huomioiden. Vaikutamme
vuosittain tuntien ja tapahtumien kautta tuhansien lasten ja nuorten
harrastusten monipuolistamiseen ja uusien harrastusmahdollisuuksien
tietoisuuden levittämiseen ympäri Suomea.

Toiminnan kantava ajatus on mennä oppitunneille ja tuoda oppilaat eri alojen pariin. Juuri tämä erottaa Liikuta Lasta -toiminnan oleellisesti muusta lasten ja nuorten hyvinvointiin tähtäävästä toiminnasta.

Liikuta Lasta-tunneilla KAIKKI lapset pääsevät kokeilemaan uutta ja mukavaa.

Liikuta Lasta antaa oppilaitoksille mahdollisuuden laajentaa oppituntien tarjontaa.

Liikuta Lasta vahvistaa oppilaitosten sanomaa eri alojen ammattilaisten kertomana.

Liikuta lasta vahvistaa tietoa terveellisistä elämäntavoista esimerkkien kautta.

Liikuta Lasta mahdollistaa elämyksiä kesken normaaliopintojen.

Liikuta Lasta mahdollistaa useiden alojen esilletuonnin mm. liikunnan, ilmaisutaiteen ja musiikin kautta.

Liikuta Lasta oppilaitoksille

Liikuta Lasta auttaa opettajia verkostoitumaan eri alojen ammattilaisten kanssa.

Liikuta Lasta antaa oppilaitoksille mahdollisuuden lisätä oppilaidensa tietoisuutta terveellisistä elämäntavoista sekä tukea heidän monimuotoista kehittymistään.

Liikuta Lasta tuo oppitunneille oppilaitosten sanomaa eri alojen ja lajiammattilaisten kertomana.

Liikuta Lasta tuo elämyksiä tunneille, koulussa on kivaa!


Liikuta Lasta yhteistyötahoille

Liikuta Lasta -yhteistyötahot ovat mukana luomassa tasapuolisia mahdollisuuksia koulumaailmaan.

Liikuta Lasta luo positiivista näkyvyyttä.

Liikuta Lasta -yhteistyötahot antavat selkeän viestin yhteiskunnallisesti tärkeiden asioiden puolesta.

Näytämme, että me välitämme ja haluamme vaikuttaa!

Välittää viestin, me haluamme jatkossakin elinvoimaisia nuoria työelämään.


Liikuta Lasta tunneilla

Kunnioitamme kaikkia osallistujia, niin oppilaita kuin opettajiakin.

Luomme hyvää yhteishenkeä rohkaisemalla kaikkia.

Kannustamme kokeilemaan rohkeasti uusia asioita.

Pidämme hauskaa.

Opimme valtavasti omasta itsestämme.

Laitamme itsemme täysillä likoon.

Huomaamme että osaamme mitä ihmeellisimpiä asioita.

Nautimme elämästä!
Tervetuloa mukaan toimintaan!