Henkilötietolain mukainen rekisteriselosteLaatimispäivä 23.05.2018


Rekisterinpitäjä


Liikuta Lasta ry

Y-tunnus:

Suoratie
06100 Porvoo
Puhelin: +358449819926Rekisteriasioita hoitava henkilö

Vastuuhenkilö: Aki Hirvonen +358449819926

Yhteyshenkilö: Aki Hirvonen +358449819926Rekisterin nimi

Liikuta Lasta asiakasyhteydenototHenkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Säilytämme Liikuta Lasta-rekisterissä asiakkaidemme/yhteistyökumppaneidemme
e-lomakkeella tehtyjä yhteydenottoja.Asiakasrekisterin tietosisältö

Rekisteri muodostuu Liikuta Lasta-kotisivun kautta tapahtuneista
yhteydenotoista. Asiakkaan tiedoista tallennetaan puhelinnumero, nimi ja
sähköpostiosoite.Käyttäjien perustiedot:

- henkilön nimi


- sähköpostiosoite

- puhelinnumeroSäännönmukaiset tietojen luovutukset


Liikuta Lasta ry ei luovuta tietoja ulkopuolisten tahojen käyttöön.


Tietojen suojaus

- Tiedot Fonectan palvelimilla.- Järjestelmän käyttöoikeudet ovat rajattu erikseen nimetyille henkilöille.Ohjelman ja asiakasrekisterin sisältävän tietokannan välinen yhteys on
suojattu.Tietojen tarkastusoikeus

Liikuta Lasta-asiakasrekisterissä olevalla henkilöllä:- On oikeus saada tarkistaa
asiakasrekisterissä itsestään olevat tiedot- On oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua,
jolloin korjaus tehdään siihen järjestelmään, josta tieto on tullut
asiakasrekisteriin, sekä

- On oikeus muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.